Ridefysioterapi / Hvem kan have gavn af ridefysioterapi?

Hvem kan have gavn af ridefysioterapi?

 
Den naturlige diagonale bevægelse er grundstenen i ridefysioterapi fordi den går ind og heler kroppens fundamentale funktioner.
 
For bevægelseshæmmede mennesker er ridningen en fantastisk træningsform som kombinerer styrketræning, balancetræning og den kognitivt styrkende diagonatræning med friheden ved at ride ud i naturen på hesten og lade kærestol eller krykker stå ubenyttet tilbage imens.
 
Nogle patiengrupper har vist sig at få meget stort udbytte af træningen og derfor er ryttere med flg. diagnoser stærkt repræsenteret blandt rytterne:
 
Sclerose. -Ridningen styrker muskulaturen og vedligeholder styrke og funktion. Mange ryttere med sclerose oplever at ridningen lindrer eller fjerner føleforstyrrelser og uro i kroppen.
 
Lammelse og andre følger af blodpropper og hjerneblødninger. -Ridning styrker muskulaturen, vedligeholder og genoptræner gangfunktion. Genoptræner hukommelse, tale og motorik pga træning af grundmotorikken.
 
Senhjerneskadede. -Hvad enten hjerneskaden skyldes ulykker, sygdom eller andet, kan ridning vedligeholde og genoptræne motoriske og kognitive funktioner i forskellig grad. Ridningen holder kroppen fit og forbedrer form og generelt velvære.
 
Børn og unge med behov for ekstra træning af sansemotorikken. -Hvad enten barnet har store eller små udfordringer at slås med i form af forskellige lidelser eller handicap, så kan ridefysioterapi forbedre balance, sprogudvikling, indlæringsevne og motorik, samtidig med at barnet får en skøn hobby med samvær med ridekammerater og de dejlige heste. Intet slår vel en dejlig ridetur, en god hestekrammer og at fodre sin hest med gulerødder efter rideturen. :)
 
 
 
 
 
Møllebækgaard Handicaprideskole | Skovvej 10, Hee, 6950 Ringkøbing - DK | Tlf.: 29643776